تبلیغات

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول سوم راهنمایی جغرافیادانلود نمونه سوال امتحانی جغرافیا دوم راهنمایی
الف: جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كنید.

1- قاره ................................. تقریبا از قطب شمال تا نزدیكی قطب جنوب كشیده شده است

2- در غرب جلگه سیبری كوه ....................... و در شرق ان رود ......................... قراردارد

3- به شكستگی های پوسته زمین ............................. می گویند

4- دین بیشتر مردم اروپا ............................. است

5- كم وسعت ترین قاره زمینی قاره ................................ است

 

ب: صحیح و غلط جملات زیر را مشخص كنید                                  ص       غ

1- قاره اروپا در منطقه گرم كره زمینی قرار دارند                              o      o

2- در اطراف دره نیل پنبه به دست می اید                                         o      o

3- جمعیت در حوضه ی رود كنگو زیاد می باشد                                o       o

4- چین و ژاپن از پر جمعیت ترین كشورهای جهان هستند                     o      o

5- وسعت بیابان ها  در شمال افریقا بیشتر است                                        o       o                     ج: عبارت صحیح را با علامت × مشخص كنید . 5/2 نمره

1- جنگل های مخروطی كاج و سرو مربوط به كدام پوشش گیاهی است .

الف: تایگا             ب: استپ            ج: تونورا                     د: ساوان

2- قاره اسیا از طریق ........................... از امریكای شمالی جدا می شود

الف: تنگه بریگ            ب: كانال سونز             ج: دریای سرخ         د: كوه های اورال 


 دانلود کنید    با لینک مستقیم  

لینک کمکی
رمز فایل فشرده شده : www.moallemi1.mihanblog.com


منبع : moallemi1[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]289

مرجع نمونه سوال امتحانی در , نمونه سوالات امتحانی نمونه , نمونه سوالات امتحانی نمونه , نمونه سوال امتحانی ابتدایی , نمونه سوالات امتحانی پاسخنامه , نمونه سوال امتحانی ابتدایی , نمونه سوالات نوبت اول درس قرآن ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات