تبلیغات

موسیقی بی کلام سنتی ایرانیموسیقی بی کلام ویولن
مجموعه موسیقی بی کلام ویولن را میتوانید با کیفیت عالی در 1 DVD فقط با 1300 تومان از فروشگاه سهند تهیه نمایید

مجموعه ای از موسیقی های instrumental برای دوستداران هنر  

این مجموعه منتخبی از آثار ویولون ارکستر های جهان است. همانطور که از عنوان آن مشخص است، این قطعات بیانگر رمانس هستند و گوش فرا دادن به آنها آرامش و راحتی را به همراه خواهد داشت و باتوجه به قدیمی بودن قطعات، کیفیت فوق العاده ای دارند.

محتویات مجموعه:

 


Camille Saint-Saens (1835-1921)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 01 - Saint-Saens
Philippe Graffin (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

01. Violin Concerto No. 1 in A major, Op. 20 -- I. Allegro
02. Violin Concerto No. 1 in A major, Op. 20 -- II. Andante espressivo
03. Violin Concerto No. 1 in A major, Op. 20 -- III. (Reprise)
04. Violin Concerto No. 2 in C major, Op. 58 -- I. Allegro moderato e maestoso -- Cadenza -- A tempo piu allegro
05. Violin Concerto No. 2 in C major, Op. 58 -- II. Andante espressivo
06. Violin Concerto No. 2 in C major, Op. 58 -- III. Allegro scherzando quasi allegretto
07. Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 -- I. Allegro non troppo
08. Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 -- II. Andantino quasi allegretto
09. Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 -- III. Molto moderato e maestoso -- Allegro non troppo

Sir Charles Villiers Stanford (1852-1924)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 02 - Stanford
Anthony Marwood (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

01. Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 -- Ouverture
02. Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 -- Allemande
03. Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 -- Ballade
04. Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 -- Tambourin
05. Suite for Violin and Orchestra, Op. 32 -- Rondo Finale
06. Violin Concerto in D major, Op. 74 -- I. Allegro
07. Violin Concerto in D major, Op. 74 -- II. Canzona -- Andante
08. Violin Concerto in D major, Op. 74 -- III. Allegro moderato

Jeno Hubay (1858-1937)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 03 - Hubay 3 & 4
Hagai Shaham (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

01. Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 -- I. Introduction quasi Fantasia: Moderato
02. Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 -- II. Scherzo: Presto
03. Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 -- III. Adagio (Moderato)
04. Violin Concerto No. 3 in G minor, Op. 99 -- IV. Allegro con fuoco
05. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Introduction: Molto moderato
06. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Theme: Adagio
07. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation I: Un poco piu vivo
08. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation II: Animato
09. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation III: Allegro
10. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation IV: Moderato
11. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation V: Adagio non troppo
12. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation VI: Poco animato
13. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation VII: Moderato
14. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation VIII: Andante con moto
15. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation IX: Allegro moderato
16. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation X: Allegro molto
17. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Variation XI: L'istesso tempo
18. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Cadenza
19. Variations sur un theme hongrois, Op. 72 -- Theme: Grave
20. Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 -- I. Preludio: Largo
21. Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 -- II. Corrente e Musette: Presto
22. Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 -- III. Larghetto (Adagio)
23. Violin Concerto No. 4 in A minor, Op. 101 -- IV. Finale e capriccio: Allegro

Mieczyslaw Karlowicz (1876-1909) [01-04]
Moritz Moszkowski (1854-1925) [05-07]
The Romantic Violin Concerto, Vol. 04 - Moszkowski & Karlowicz
Tasmin Little (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

01. Violin Concerto in A major, Op. 8 -- I . Allegro moderato
02. Violin Concerto in A major, Op. 8 -- II. Romanza: Andante
03. Violin Concerto in A major, Op. 8 -- III. Vivace assai
04. Ballade No. 1 in G minor, Op. 16
05. Violin Concerto in C major, Op. 30 -- I. Allegro comodo
06. Violin Concerto in C major, Op. 30 -- II. Andante
07. Violin Concerto in C major, Op. 30 -- III. Vivace

Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) [01-03]
Sir Arthur Somervell (1863-1937) [04-06]
The Romantic Violin Concerto, Vol. 05 - Coleridge-Taylor & Somervell
Anthony Marwood (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

01. Violin Concerto in G minor, Op. 80 -- I. Allegro maestoso -- Vivace -- Allegro molto
02. Violin Concerto in G minor, Op. 80 -- II. Andante semplice -- Andantino
03. Violin Concerto in G minor, Op. 80 -- III. Allegro molto -- Moderato
04. Violin Concerto in G minor -- I. Allegro moderato e con grazia
05. Violin Concerto in G minor -- II. Adagio
06. Violin Concerto in G minor -- III. Allegro giocoso

Jeno Hubay (1858-1937)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 06 - Hubay 1 & 2
Hagai Shaham (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

01. Suite for violin and orchestra, Op. 5 -- I. Gavotte: Moderato
02. Suite for violin and orchestra, Op. 5 -- II. Idylle: Andantino
03. Suite for violin and orchestra, Op. 5 -- III. Intermezzo: Allegro assai ma non troppo
04. Suite for violin and orchestra, Op. 5 -- IV. Finale: Mouvement du premier morceau -- Allegro vivace
05. Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 -- I. Allegro appassionato
06. Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 -- II. Andante ma non tanto
07. Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 21 -- III. Allegro con brio -- Un poco piu vivo
08. Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 -- I. Allegro con fuoco
09. Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 -- II. Larghetto
10. Violin Concerto No. 2 in E major, Op. 90 -- III. Allegro non troppo

Anton Arensky (1861-1906) [01-04]
Sergei Ivanovich Taneyev (1856-1915) [05-16]
The Romantic Violin Concerto, Vol. 07 - Taneyev & Arensky
Ilya Gringolts (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Ilan Volkov (conductor)

01. Violin Concerto in A minor, Op. 54 -- I. Allegro
02. Violin Concerto in A minor, Op. 54 -- II. Adagio non troppo -- Allegro
03. Violin Concerto in A minor, Op. 54 -- III. Tempo di valse
04. Violin Concerto in A minor, Op. 54 -- IV. Poco meno mosso -- Tempo I -- Cadenza -- Tempo I
05. Suite de Concert, Op. 28 -- Prelude: Grave
06. Suite de Concert, Op. 28 -- Gavotte: Allegro moderato
07. Suite de Concert, Op. 28 -- Marchen (Tale): Andantino
08. Suite de Concert, Op. 28 -- Theme: Andantino
09. Suite de Concert, Op. 28 -- Variation I: Allegro moderato
10. Suite de Concert, Op. 28 -- Variation II: Allegro energico
11. Suite de Concert, Op. 28 -- Variation III: Tempo di valse
12. Suite de Concert, Op. 28 -- Variation IV: Fuga doppia: Allegro molto
13. Suite de Concert, Op. 28 -- Variation V: Presto scherzando
14. Suite de Concert, Op. 28 -- Variation VI: Tempo di mazurka: Allegro con fuoco
15. Suite de Concert, Op. 28 -- Variazione finale e coda: Andante
16. Suite de Concert, Op. 28 -- Tarantella: Presto -- Piu presto

Henry Vieuxtemps (1820-1881)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 08 - Vieuxtemps
Viviane Hagner (violin), Royal Flemish Philharmonic, Martyn Brabbins (conductor)

01. Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 -- Part 1 Allegro non troppo
02. Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 -- Part 2 Cadenza
03. Violin Concerto No 5 in A minor Gretry, Op 37 -- Part 3 Adagio -- Allegro con fuoco
04. Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 -- Mov.1 Andante
05. Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 -- Mov.2 Adagio religioso
06. Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 -- Mov.3 Scherzo. Vivace -- Trio. Meno mosso -- Tempo I
07. Violin Concerto No 4 in D minor, Op 31 -- Mov.4 Finale marziale. Andante -- Allegro
08. Fantasia appassionata, Op 35

Ferdinand David (1810-1873)
The Romantic Violin Concerto, Vol. 09 - David
Hagai Shaham (violin), BBC Scottish Symphony Orchestra, Martyn Brabbins (conductor)

01. Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Allegro
02. Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Adagio cantabile, non troppo lento
03. Violin Concerto No. 4 in E major Op 23_ Allegretto grazioso
04. Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Allegro serioso
05. Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Adagio
06. Violin Concerto No. 5 in D minor Op 35_ Vivace
07. Andante and Scherzo capriccioso Op 16

Frederic d' Erlanger (1868-1943) [01-04]
Frederic Cliffe (1857-1931) [05-07]
The Romantic Violin Concerto, Vol. 10 - Cliffe & Erlanger
Philippe Graffin (violin), BBC National Orchestra of Wales, David Lloyd-Jones (conductor)

01. Violin Concerto in D minor Op 17_ Allegro moderato e maestoso-Andantino con moto-Cadenza
02. Violin Concerto in D minor Op 17_ Andante-Cadenza- Adagio
03. Violin Concerto in D minor Op 17_ Allegro molto-Allegro pop piu moderato-Vivo
04. Poeme in D Major
05. Violin Concerto in D minor_ Allegro moderato-Cadenza-Molto tranquillo-Molto allegro
06. Violin Concerto in D minor_ Andante (pop lento)
07. Violin Concerto in D minor_ Lento (recitativo)- Allegro energico-Poco andante (tranquillo

منبع : tarkaman[dot]blogfa[dot]com[slash]post-169[dot]aspx

Tar amp Kaman موسیقی بی کلام ویولن, Tar amp Kaman موسیقی بی کلام تار ایرانی, موسیقی اصیل ایران گل پامچال, موسیقی اصیل ایران نوا, موسیقی ملی ایران, موسیقی اصیل ایران بگریم, موسیقی اصیل ایران کتاب زنده ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات