تبلیغات

مسابقات 2014 مصروالیبال جام جهانی
ایران در رده دوم بهترین دفاع تیمی


در پایان مرحله دوم جام جهانی و در حالیکه از فردا مرحله سوم این پیکارها آغاز خواهد شد، کمیته آمار و ارقام مسابقات، رده بندی دوازده تیم حاضر در بازی ها را بر اساس فاکتورهای فنی مختلف اعلام کرد که به شرح زیر است:
اسپک
روسیه با 48/53 درصد موفقیت
کوبا: 42/52
ژاپن: 47/50
برزیل: 42/50 
ایتالیا: 31/50
آرژانتین: 20/50
لهستان: 51/49
مصر: 31/47
ایالات متحده: 85/46
صربستان: 24/45
ایران: 52/43
چین: 48/38
..................
دفاع روی تور
لهستان با میانگین 45/3 در هر ست
ایران: 14/3
ایتالیا: 11/3
آرژانتین: 3
روسیه: 94/2
صربستان: 57/2
ایالات متحده: 53/2
برزیل: 40/2
ژاپن: 24/2
کوبا: 24/2
چین: 71/1
مصر: 44/1
........................
سرویس
لهستان با معدل 75/1 در هر ست
ایتالیا: 74/1
ایالات متحده: 47/1
روسیه: 41/1
مصر: 38/1
برزیل: 35/1
آرژانتین: 14/1
کوبا: 12/1
صربستان: 05/1
ایران: 77/0
ژاپن: 71/0
چین: 53/0
...................
توپگیری
ژاپن با معدل 48/7 در هر ست
برزیل: 35/6
ایالات متحده: 18/6
کوبا: 06/6
ایتالیا: 05/6
صربستان: 95/5
ایران: 86/5
روسیه: 76/5
لهستان: 70/5
آرژانتین: 33/5
چین: 47/4
مصر: 38/4
..........................
پاس
لهستان با معدل 70/11 در هر ست
آرژانتین: 76/9
ایران: 09/9
ژاپن: 9
صربستان: 62/8
روسیه: 41/8
ایالات متحده: 71/7
چین: 35/7
کوبا: 7
برزیل: 85/6
مصر: 69/6
ایتالیا: 37/6
...........................
دریافت
لهستان با 84/55 درصد موفقیت
برزیل: 51/51
ژاپن: 21/47
صربستان: 10/47
آرژانتین: 85/44
ایالات متحده: 72/42
روسیه: 91/40
چین: 40/39
ایتالیا: 39/39
ایران: 78/37
مصر: 17/37
کوبا: 78/34
منبع : mohammad62[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]1616

جام جهانی بازیهای آسیایی 2014 , جام جهانی بازیهای آسیایی 2014 , جام جهانی بازیهای آسیایی 2014 , جام جهانی بازیهای آسیایی 2014 , ستاره های والیبال جام هجدهم , اخبار و تصاویر به روز لیگ جهانی , اخبار و تصاویر به روز لیگ جهانی ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات