تبلیغات

عملکرد شغلی پاترسونپرسشنامه های استاندارد به همراه روش نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه)

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم بلند)

پرسشنامه خرسندی زناشویی

پرسشنامه احساس مثبت نسبت به همسر

پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه سوگیری شخصی – گرایش خودشکوفایی

پرسشنامه خود آرمانی و خود واقعی

پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون

پرسشنامه سنجش اختلالات فرآیند جدا شدن – فردیت یافتن

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

پرسشنامه رفتار منطقی

پرسشنامه نیاز به شناخت

پرسشنامه خودآگاهی خصوصی

آزمون خودشکوفایی

پرسشنامه خودگسستگی

پرسشنامه خلاقیت عابدی

پرسشنامه قاطعیت

پرسشنامه احساس خواهی زاکرمن

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (100 ماده ای)

پرسشنامه عاطفه خودآگاه

پرسشنامه آمایه جامعه پسندی

پرسشنامه سنجش خود واقعی و خود آرمانی

تست دلبستگی (اعتیاد) به اینترنت

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

مقیاس اندازه گیری نوع اختلالات رفتاری میشل گوکلن

پرسشنامه بررسی وضعیت فروش محصولات (چرمی)

پرسشنامه میزان وفاداری مشتریان سازمان

پرسشنامه توصیف جو سازمانی – مدرسه

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهدات حرفه ای

پرسشنامه تعهدات اجتماعی

پرسشنامه سیستم مدیریت دانش

پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه سنجش هوش معنوی

پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

پرسشنامه سبک رهبری سالزمان

پرسشنامه روحیه معلمان

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه نیازسنجی ورزشی با رویکرد مدیریتی

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه نگرش نسبت به مدیریت ارزش

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

پرسشنامه میزان مهارت مذاکره در مدیران

پرسشنامه میزان استفاده از فنون مدیریت زمان در انجام امور

پرسشنامه معایب و مزایای دولت الکترونیک

پرسشنامه مالیات بر ارزش افزوده

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه فروش شرکت

پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (مقیاس شدت)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه ادراک از مدیریت

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ)

پرسشنامه اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه ابعاد هوش عاطفی

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه آنالیز وب سایت

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

مقیاس تکمیل جمله ماینر (MSCS)

پرسشنامه سبک مدیریت حسنی

مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

فرم ارزیابی مدرسه

آزمون خلاقیت شغلی جزنی

پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه سبک های دفاعی

پرسشنامه منبع کنترل درونی

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه کم رویی

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن

آزمون منبع کنترل

آزمون گرایش به سلطه گری

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه سنجش توانایی جر و بحث

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین

پرسشنامه مشکلات شخص با برادر

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی (PHDS)

پرسشنامه رابطه ولی – فرزندی (پدر)

پرسشنامه رابطه ولی –فرزندی (مادر)

پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با پدر و مادر

پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

پرسشنامه جو خانوادگی (مقیاس خانواده اصلی)

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه بررسی انسجام خانوادگی

پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)

پرسشنامه پیوند بین والدین – فرم پدر

پرسشنامه پیوند بین والدین – فرم مادر

پرسشنامه عشق هاتفیلد و اسپریچر

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

پرسشنامه همدم طلبی – دوری گزینی

پرسشنامه عشق مثلثی اشترنبرگ

پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی)

پرسشنامه ترس از صمیمیت

پرسشنامه تکانشوری بارات

پرسشنامه تجربه های اوج (شادی های عمیق)

پرسشنامه شیوه زندگی

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

پرسشنامه رفتار شخصی

پرسشنامه رفتار دوستانه

پرسشنامه رابطه رمانتیک

پرسشنامه نو دوستی

پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی

پرسشنامه تنظیم خلق منفی

پرسشنامه خوداثربخشی

پرسشنامه خشم چند بعدی

پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین

پرسشنامه همدلی عاطفی

پرسشنامه احساس گناه موشر

پرسشنامه درجه بندی عزت نفس ژندا

پرسشنامه میزان اضطراب ژندا

پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی

پرسشنامه افکار خودکار منفی

پرسشنامه سخت کوشی

پرسشنامه اعتماد بین شخصی (زنان)

پرسشنامه اعتماد بین شخصی (مردان)منبع : azmoonkar[dot]blogfa[dot]com[slash]post-3[dot]aspx

پرسشنامه و آزمون پرسشنامه های , مدیر 123 پرسشنامه عملکرد شغلی , پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون , مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , دانلود و خرید پرسشنامه و پایان , موسسه تحقیقات و پژوهشهای مدیریت , مشاوره در انجام پایان نامه ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات