تبلیغات

سایشمواد کمک سایش در صنعت سیمان

مواد کمک سایش در صنعت سیمان

آسیابها عمده مصرف کننده انرژی الکتریکی در خطوط تولید سیمان می باشند بطوریکه بیش از 70% انرژی مصرفی در فرآیند تولید سیمان صرف پودر کردن مواد اولیه و کلینکر می شود. بنابراین همواره کارشناسان و تولید کنندگان بدنبال این می باشند که مصرف انرژی الکتریکی در آسیابها را کاهش دهند.

مصرف کننده های عمده انرژی در آسیابها، موتورهای اصلی، سپراتورها، فن ها و کمپرسورها می باشند. یکی از راه های کاهش مصرف انرژی الکتریکی ، بالا بردن بازده این تجهیزات است. استفاده از مواد کمک سایش (Grinding Aids) که عمدتا از مواد آلی چرب تشکیل شده اند می تواند از چسبندگی مواد به یکدیگر تا اندازه ای جلوگیری کند و با کاهش نیروهای جاذبه بین ذرات باعث عدم حرکت دانه های نرم همراه با دانه های زبر بویژه در سپراتورها شده و لذا منجر به افزایش راندمان آنها گردد.

این مواد در آسیابهای سیمان و مواد خام بکار می روند ولی انواع آنها در دو سیستم متفاوت است. مواد کمک سایش در آسیابهای گلوله ای عمدتا از دو نوع گلیکــول ها و اتانــول امین ها     می باشند.

در رابطه با مکانیسم عمل کمک سایندها تئوری های مختلفی مطرح می باشد که مغایرتی با هم ندارند. یکی از این تئوری ها بر مبنای جلوگیری از تجمع ذرات می باشد. براین اساس موقعی که نرمی به حد معینی می رسد نیروهای الکترواستاتیکی یا واندر والسی بین دانه ها فوق العاده بالاست و لذا دانه های نرم به یکدیگر نیرو وارد کرده و به هم می چسبند. در نتیجه اگر زمان آسیاب کردن طول بکشد نه تنها نرمی افزایش نمی یابد بلکه به دلیل چسبیدن ذرات به یکدیگر بعد از زمان معینی سطح مخصوص کاهش می یابد. این پدیده چسبندگی همراه با نشست لایه های مواد (Coating)   بر روی صفحات آسیاب و گلوله ها می باشد. مواد کمک سایش عملا پیوند بین ذرات باردار را خنثی می نمایند در نتیجه تمایل به تجمع در ذرات کاهش می یابد.

 

تئوری دیگری بیان می کند که مواد کمک سایش بر روی ترکهای موئی جذب  می شوند بنابراین نیروهای پیوندی بین ترکها را کاهش داده یا بطور کلی محو می نمایند و به این صورت از اتصال دانه های ترک دار جلوگیری می کنند. بعبارتی طبق این فرضیه دانه ها مقاومت کمتری در برابر خرد شدن از خود نشان می دهند.

نتایج حاصل از کاربرد مواد کمک سایش :

بررسی ها وآمار نشان داده است که استفاده از مواد کمک سایش نتایج ذیل حاصل شده است:

1-    در آسیابها به علت روان شدن مواد و نچسبیدن به گلوله ها و آسترها، بازده کار بالا رفته و این خود ضمن آنکه مصرف گلوله را پایین  می آورد ظرفیت آسیاب را افزایش می دهد. این افزایش تولید از 17% تا 34%  گزارش شده است.

2-     سبب افزایش نرمی (بلین ) سیمان می شود. بنابراین با ثابت نگه داشتن نرمی سیمان می توان بدون افزایش انرژی مصرفی ظرفیت آسیاب رابالا برد. برطبق گزارشات راندمان سایش  (Grinding Efficiency)  از 30% تا40% افزایش می یابد.

3-     کاهش چسبندگی ذرات وممانعت از چرخش تکراری مواد در سپراتورکه منجر به  افزایش راندمان سپراتور می گردد.

4-    بالارفتن روانی ذرات سیمان ، که باعث تسهیل در انتقال موادداخل لوله ها وکاهش مصرف برق کمپرسورهای سیستم انتقال میشود.

5-   کاهش مصرف ویژه انرژی از 15% تا 25%

6-    برای رسیدن نرمی ( بلین) به حد معیین ، زمان لازم از 10% تا 50% کاهش می یابد .

7-   کاهش چسبندگی ذرات سیمان تا اندازه ای معضل کلوخه شدن سیمان وگرفتگی سیلوها را رفــع مـی کند. همچنین باعث بهبود عملکرد سیـستم های کیــسه پـرکنی (Paker)          می شود.

جدول زیر یکـسری نتایج عملی از کاربرد مــوادکـمک سایش درآسـیابهای سیــمان رانشان         می دهد .

ابعاد آسیاب  m*m

نوع آسیاب

بلین 

 cm2/gr

ماده افزودنی

مقدار مصرف  (%)

افزایش ظرفیت  (%)

مصرف انرژی (kwh*10)

با افزودنی

بی افزودنی

13×2/2

مدار باز

2850

Athylenglykol

04/0

47

68

117

5/10×8/2

مدار باز

2930

Aminacetat

02/0

9

100

108

13×6/2

مداربسته

3140

Aminacetat

03/0

20

75

91

12×2

مدار باز

3300

Triathanolamin

01/0

27

82

103

2/12×4/3

مداربسته

3500

Triathanolamin

04/0

15

83

97

14×4/2

مدار باز

3700

Athylenglykol

03/0

8

78

89

14×4/2

مدارباز

3800

Athylenglykol

07/0

36

72

92

5/10×3

مداربسته

4850

Triathanolamin

03/0

15

69

78

11×6/3

مداربسته

4900

Athylenglykol

05/0

22

72

88

14×4/2

مداربسته

5000

Athylenglykol

05/0

43

54

77

14×4/2

مداربسته

5000

Propylenglyko

05/0

55

54

83

6/10×4/3

مداربسته

5100

Athylenglykol

08/0

28

55

70

6/10×4/3

مداربسته

5100

Prop8ylenglykol

08/0

45

55

81

14×4/2

مداربسته

5300

Athylenglykol

09/0

15

64

73

15×6/2

مداربسته

5500

Propylenglykol

09/0

28

43

54


 البته کاربرد کمک سایش ها در فرآیند آسیاب باعث افزایش میزان گردوغبارخروجی آسیاب می گردد و بدلیل بالارفتن مقاومت الکتریکی ذرات کارکرد الکتروفیلترها را با مشکلاتی مواجه می کند ، که باتغییر پارامترهای بهره برداری قابل کنترل می باشند. همچنین وضعیت پیچهای بدنه تانک ومسیرهای انتقال باید بدقت تحت کنترل باشد زیرا روانی ایجادشده درسیمان منجربه بیرون زدن سیمان ازمنافذ وایجاد آلودگی می شود.

تاثیرات کمک ساینده ها برروی ویژگی های بتن :

کمک ساینده ها تاثیر خیلی جزئی برروی خصوصیات ملات سیمان می گذارند. علت این امرپایین بودن نسبت وزنی کمک ساینده مصرفی به سیمان تولیدی می باشد.

1-     میزان آب لازم برای تهیه ملات به مقدار جزئی افزایش می یابد.

2-  افزایش جزئی زمان گیرش ملات دراثرمصرف گلیکولها واتانول آمین ها، وثابت ماندن درصورت مصرف دی اتیلن گلیکول .

3-     مقاومت مکانیکی تقریبا افزایش جزئی می یابد یا ثابت می ماند .

4-    برانقباض ملات های سیمان تا 28 روز تاثیرات جزئی دارد .

نحوه کاربرد مواد کمک سایش :

مواد کمک سایش به صورت جداگانه یا مخلوط با آبی که جهت خنک کردن سیمان داخل تانک استفاده می شود ، به کار می رود.البته مصرف جداگانه نیاز به تجهیزاتی ازقبیل پمپ ، هوای فشرده ، مخزن ذخیره وغیره دارد. درروش دوم موادکمک سایش راداخل مخزن آب می ریزند، ولی دراین روش مواقعی که آب به سیستم تزریق نمی شود کمک سایش هم وارد فرآیندآسیاب نمی شود.روش سومی که جهت مصرف این موادبه کارمی رود، ریختن مستقیم این مواد بر روی خوراک ورودی تانک می باشد .

درکلیه روش ها میزان مصرف باید تحت کنترل باشد. زیرا اگر دبی مصرفی ازیک حد معینی بیشتر شود دانه های درشت همراه با مواد نرم از آسیاب خارج شده و بلین محصول کاهش مییابد. به خصوص در تولید سیمانهای بلین بالا که بیشترین کاربرد مواد کمک سایش در تولید این سیمانها می باشد .

هنگام کار با مواد کمک سایش باید به این نکته توجه داشت که این مواد سمی و  فوق العاده خطرناک می باشند.

 

نتیجه گیری :

با توجه به مطالب فوق که بیان کننده تاثیرات مثبت کاربرد مواد کمک سایش درآسیابها می باشند و موارد زیر ضرورت ایجاب می نماید که از این مواد در آسیابهای سیمان استفاده شود:

1-     افزایش تولیدساعتی آسیابها و کاهش مصرف ویژه انرژی الکتریکی آنها

2-   رفع پدیده تشکیل کوتینگ برروی گلوله ها و لاینرها در آسیابهای سیمان که اثرات سوئی برروی راندمان آسیاب می گذارد.

3-   امکان تولید سیمان با بلین بالا درصورت نیاز

کمک به رفع معضل کلوخه شدن وگرفتگی درسیلوهای سیمان

منبع : portlandcement[dot]blogfa[dot]com[slash]post-16[dot]aspx

سیمان, سایت اصلی و رسمی لحظه تحویل سال , سایت تخصصی حقوق, آدرس جدید سایت فیلم و سریال , مدیریت آموزشی سایت های بی نظیر , ادرس جدید سایتهای موزیک تبریز , نی نی سایت مامی سایت و نو عروس و ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات