تبلیغات

روستای کوهپایه کرمانفوسک کوهپایه کرمان


آشنایی با منطقه فوسک کوهپایه کرمان

فیلم (1) رودخانه دره سختی (2.8 مگابایت) / فیلم (2) رودخانه دره سختی (6.2 مگابایت)


تپه های رنگارنگ پشته - فوسک - کوهپایه


تپه های رنگارنگ پشته - فوسک- کوهپایه

جاده خاکی و صعب العبور کوهپایه به فوسک

چشمه بر برو /bareboro/ - فوسک کوهپایه کرمان - دامنه شرقی کوه تیتو/ ضلع غربی روستای فوسک


کوه تیتو- 3000 متر- فوسک کوهپایه کرمان

معرفی کوه تیتو


روستای پشته- فوسک کوهپایه کرمان


موقعیت رود دره سختی بر روی نقشه جغرافیایی


گیاه گیش ( خرزهره) دره سختی - فوسک


دوراهی دره سختی - پشته


مرغابی وحشی دره سختی فوسک


گلم (آبگیر) منطقه فوسک


دره سختی - فوسک کوهپایه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آبگرم پشته - فوسک - کوهپایه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موقعیت دره سختی ( کافرکوه تا چهارقرسخ) در منطقه کوهپایه

گزارش پیمایش دره سختی ( آقای محمدحسن پورشیخعلی)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روستای فوسک از فراز کوه تیتو

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

غروب کوه سرخ فوسک

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درخت کهنسال روستای پشته فوسک

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


mbaghinipour@yahoo.com
منبع : www[dot]kermannaturalsights[dot]blogfa[dot]com[slash]post-99[dot]aspx

دیدنی های طبیعی کرمان فوسک , جام فوتسال کوهپایه کرمان اطلاعیه, جام فوتسال کوهپایه کرمان میثم , جام فوتسال کوهپایه کرمان اطلاعیه, روستای جبل کوهپایه کیساریا , جام فوتسال کوهپایه کرمان درخشش , کرمان پاراگلایدر شناسنامه ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات