تبلیغات

راندا حافظفرکانس های احساسی ( بخشی از کتاب قدرت نویسنده: راندا برن)
 

فرکانس های احساسی

- هر چیزی که در کائنات خاصیت جذب دارد و هر چیزی یک فرکانس جذب است ، از جمله افکار و احساسات شما

- هر احساسی که داشته باشید، چه خوب چه بد، فرکانس شما را مشخص می کند و شما افراد، اتفاقات و شرایطی را جذب می کنید که روی هم فرکانس شما باشند.

- فرکانس خود را در هر زمانی با تغییر نوع احساس تان تغییر دهید و هر چیزی در اطراف شما تغییر می کند، چون شما روی یک فرکانس جدید قرار گرفته اید.

-اگر چیزی منفی در زندگی شما اتفاق افتاد، می توانید آن را تغییر دهید. هیچوقت دیر نیست، چون شما هیمشه می توانید نوع احساس تان را عوض کنید پس می توانید شرایط را عوض کنید.

- اکثر افراد احساسات خود را روی حالت خود کار می گذارند. احساسات آنها صرفاً واکنشیست به چیزی که برایشان اتفاق می افتد . اما متوجه نیستند دلیل چیزی که برایشان اتفاق می افتد همین احساسات آنهاست.

- برای تغییر هر چیزی چه وضعیت مالی باشد، چه سلامتی، روابط یا هر موضوع دیگری ، باید اول نوع احساس خود در مورد آن را تغییر دهید.

- ملامت ، انتقاد، عیبجویی و شکایت کردن همگی اشکال منفی گرایی هستند و همه اینها چیزی به غیر از کشمکش به همراه نداند.

- واژگان همچون وحشتناک، مزخرف، افتضاح و نتفر آمیز را دور بریزید. بیشتر از کلماتی مثل عالی، معرکه، محشر، فوق العاده و شگفت انگیز استفاده کنید.

-حتی اگر فقط ۵۱ درصد افکار خوب و احساسات خوب ساطع کنید، کفه ترازوی زندگی را به نفع خود سنگین کرده اید.

- هر روز فرصتی برای یک زندگی جدید است. هر روز شما روی نقطه تعادل ترازوی زندگی تان قرار گرفته اید، و هر روز می توانید با نوع احساس تان ، آینده خود را تغییر دهید.

 منبع : shsahra[dot]blogfa[dot]com[slash]post-36[dot]aspx

فرکانس های احساسی بخشی از کتاب , اولین سایت رسمی عربی فارسی تامر , قدرت احساسات بخشی از کتاب قدرت , صحرا قدرت و خلقت بخشی از کتاب , راز های موفقیت در زندگی, راز های موفقیت در زندگی, دانلود کتاب های صوتی تنها ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات