تبلیغات

بزن هیگزنمونه ای از برنامه نویسی هوش مصنوعی( قسمت پنجم)
قسمت پنجم

حالت 14 :شستن لباس ها.

حالات پیش فرض برای این رویه:

1.       زمان پیش فرض، زمان حال.

2.       مکان پیش فرض این اتاق است که شامل ماشین لباسشویی می شود.

پایان پیش فرض ها.

1.       اگر شما طرز کار را ماشین ظرف لباسشویی را نمی دانید، پس طرز استفاده آن را یاد بگیرید.

2.       اگر شما محل لباس های کثیف را نمی دانید، آن را یاد بگیرید.

3.       لباس ها یکثیف را که در محل خودشان قرار دارند را جمع آوری کنید.

4.       لباس ها را به پنج دسته تقسیم کنید: یکی برای لباس های سفید، دیگری برای پارچه های ظریف، سومین برای لباس های رنگی، چهارمی برای ملافه ها و پتو ها و پنجمی برای قالیچه ها.

 

حالت 15 :شستن یک مقدار لباس سفید.

1.       از خالی بودن ماشین لباس شویی مطمئن شوید.

2.       لباس های سفید را داخل ماشین بریزید.

3.       مواد شوینده و سفید کننده لازم را داخل ماشین قرار دهید.

4.       ماشین را روشن کنید.

حالت 16 :شستن یک مقدار لباس ظریف و نازک.

1.       از خالی بودن ماشین لباس شویی مطمئن شوید.

2.       لباس های ظریف را داخل ماشین بریزید.

3.       مواد شوینده و سفید کننده لازم را داخل ماشین قرار دهید.

4.       ماشین را روشن کنید.

 

حالت 17 :شستن مقداری لباس رنگی.

1.       از خالی بودن ماشین لباس شویی مطمئن شوید.

2.       لباس های رنگی را داخل ماشین بریزید.

3.       مواد شوینده و سفید کننده لازم را داخل ماشین قرار دهید.

4.       ماشین را روشن کنید.

 

حالت 18 :شستن مقداری ملاه و پتو.

1.       از خالی بودن ماشین لباس شویی مطمئن شوید.

2.       پتو و ملافه ها را داخل ماشین بریزید.

3.       مواد شوینده و سفید کننده لازم را داخل ماشین قرار دهید.

4.       ماشین را روشن کنید.

 

حالت 19 :شستن مقداری قالیچه.

1.       از خالی بودن ماشین لباس شویی مطمئن شوید.

2.       قالیچه ها را داخل ماشین بریزید.

3.       مواد شوینده و سفید کننده لازم را داخل ماشین قرار دهید.

4.       ماشین را روشن کنید.

 

منبع:

http://www.androidworld.com/prod69.htm
منبع : it-flag[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]119

IT Flag mihanblog com نمونه ای از برنامه , سرزمین کهنم ایران سلام و درود, عشق به فیزیک حقیقت خاموش, بهزاد پاکروح فهرست مطالب اخیر , دنیای ماوراء الطبیعه سفر در , مطلب و موضوعات جالب مطالب , مجله خبری تحلیلی پارس مطالب ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات