تبلیغات

ایمیل پسران مفعول شیرازیحکم همبستری قبل از غسل حیض

عده ای از مراجع عظام تقلید چنین بیان کرده اند که بهتر است جماع بعد از شسته شدن آلت تناسلی زن (اگر چه زن هنوز غسل حیض نکرده) باشد، (حضرات آیات خویی، تبریزی، زنجانی) و برخی دیگر بنابر احتیاط واجب، شستن آلت تناسلی را قبل از جماع و در صورت عدم انجام غسل حیض لازم دانسته اند (آیة الله سیستانی دام ظله). البته تمامی مراجع محترم تقلید فرموده اند که بنابر احتیاط مستحب قبل از غسل، جماع نکنند؛ (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 266) یعنی بهتر است قبل از جماع، غسل کند.

در این مقاله دو پرسش و پاسخ را در باب مسائل زناشویی مطرح خواهیم کرد: سوال: در چه صورت انجام اعمال نا مشروع جنسی با پدر، مادر، برادر و خواهر همسر باعث حرام شدن زن به شوهر می شود؟

شرح پرسش

شنیده ام مجامعت با هر یک از خانواده زن اعم از لواط با برادر زن و پدر زن ، مقاربت با مادر زن و خواهر زن باعث حرام شدن زن به شوهر می شود. با توجه به این مطلب سۆالاتی برای من مطرح شده است:

1. آیا مقاربت با مادر زن و خواهر زن از دبر هم باعث حرام شدن زن به شوهر می شود ؟ حتی اگر تا قبل از ختنه گاه فرو شود یا حتی فقط در حد ملاعبه باشد و مرد به درجه انزال برسد و یا حتی از دیگر نقاط آنها جهت لذت و انزال استفاده کند؟

2. اگر در لواط مرد مفعول هم مفعول و هم فاعل واقع شود، باز همان حکم می آید؟

توجه به نکاتی می تواند شما را در دستیابی به جواب یاری رساند:

1- اگر کسی با مردی لواط کند و لو اینکه مقداری از حشفه (ختنه گاه) داخل شود، مادر لواط داده و مادر بزرگش و هر چه بالاتر رود‏، و دختر لواط داده و دختر دخترش و هر چه پائین تر رود و خواهرش، بر فاعل حرام می شوند اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند. (آنچه نقل کرده ایم نظر امام خمینی (ره) بود اما بعضی از مراجع دیگر می فرمایند: آیة الله مکارم شیرازی دام ظله: اگر لواط کننده نابالغ باشد حرام نمى‏شود. آیات عظام صافى دام ظله، تبریزى ره: بنا بر احتیاط بر لواط کننده در صورتى که بالغ بوده حرام است. آیة الله فاضل لنکرانی ره: اگر شخص بالغى با پسر نابالغى لواط کند، با احراز تحقّق دخول؛ مادر، خواهر و دختر پسر بر او حرام مى‏شود ولى اگر فاعل نابالغ باشد یا شک کند که بالغ بوده بر او حرام نمى‏شود و چنانچه هر دو بالغ باشند، بنا بر احتیاط بر او حرام مى‏شود. آیة الله سیستانى دام ظله: مسأله مادر و خواهر و دختر پسرى که لواط داده، بر لواط کننده در صورتى که بالغ بوده حرام مى‏شود، هر چند کمتر از ختنه‏گاه داخل شود؛ و همچنین است بنا بر احتیاط لازم اگر لواط دهنده مرد باشد و یا آن که لواط کننده بالغ نباشد، ولى اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمى‏شود؛ و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.)  

اما مادر و دختر و خواهر فاعل بر مفعول حرام نمی شود. (تحریر الوسیلة، ج‏2، مسألة 24، ص 282) بله اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمى‏شوند.

آنچه بیان شد در صورتی است که لواط قبل از عقد با مادر و خواهر و دختر لواط داده، انجام شده باشد. (توضیح المسائل، ج 2، صفحه 473، مسئله 2405) اما اگر لواط با مردی بعد از عقد با دختر یا خواهر یا مادر او انجام گرفته باشد بنابر فتوای مراجع معظم، مادر و خواهر و یا دختر مفعول برای فاعل حرام نمی شود. (توضیح المسائل، ج 2، صفحه 473، مسئله 1406)

حال اگر این روابط حرام جا به جا شود یعنی مفعول، فاعل هم واقع شود همین حکم نسبت به مفعول دومی هم صدق می کند.

2- داشتن روابط نا مشروع جنسی با مادر و خواهر همسر، هم در دو فرض محتمل است:

الف- قبل از عقد نکاح.

ب- بعد از عقد نکاح با زنی.

امام خمینی (ره) می فرماید:" اگر با زنی (غیر از عمه و خاله ی خود) زنا کند احتیاط واجب (البته عده ی دیگری از مراجع در اینجا قائل به احتیاط مستحب در عدم ازدواج با زن مورد نظر هستند.) آن است که با دختر او ازدواج نکند ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمی شود و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا کند ولی در این صورت اخیر احتیاط مستحب است که از آن زن جدا شود." (توضیح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 2396)

اما اگر (نعوذ بالله) انسان با عمه و خاله ی خود زنا کند پیش از آنکه دختر عمه و یا دختر خاله ی خود را بگیرد، دیگر نمی تواند با آن (دختر عمه یا دختر خاله) ازدواج نماید." (توضیح المسائل مراجع ، ج 2، مسئله 2394)

3- در مورد اینکه آیا زنا با دخول در دبر (پشت) هم تحقق پیدا کند یا نه؟ باید گفت: بر طبق تعریفی که از زنا شده است، به دخول در دبر هم زنا اطلاق می شود و در این اطلاق شرط است که تا ختنه گاه دخول شود و با ملاعبه و این طور موارد زنا تحقق نمی یابد. بعبارت دیگر این عمل از جهات متعدد موضوع حکم است. از آن جهت که یک عمل جنسی است و موجب جنابت و غسل می شود، دخول تا ختنه گاه شرط است (توضیح المسائل مراجع ، ج‏1، ص 211 ، مسأله 349 و 350) و کمتر از آن غسل جنابت ندارد و از آن جهت که بر زنا حد شرعی جاری است و زانی تازیانه زده یا سنگسار می شود و یا با دختر زانیه اگر زانیه عمه یا خاله باشد نمی تواند ازدواج کند و...، دخول به مقدار حشفه و ختنه گاه، شرط است و با دخول به مقدار کمتر، احکام زنا بار نمی شود، اما حکم حرمت ازدواج با مادر، دختر و خواهر لواط داده، با دخول کمتر از ختنه گاه هم، می آید.

سوال: آیا با زنی که تازه، دوره ماهیانه اش تمام شده و غسل نکرده است، می توان همبستر شده و نزدیکی کرد؟

هنگامی که زن از دوره ماهیانه اش پاک می شود، برخی از مسائلی که در دوران حیض، انجامش صحیح نبوده (مانند طلاق که در زمان حیض صحیح نمی باشد.) و یا حرام (مانند همبستری که در دوران حیض حرام است.) بوده است بر او مباح می شود. از جمله این مسائل، طلاق و جماع است که بلافاصله بعد از پاک شدن زن (بدون انجام غسل)، شوهرش می تواند او را طلاق داده و یا با او همبستر شود.

البته عده ای از مراجع عظام تقلید چنین بیان کرده اند که بهتر است جماع بعد از شسته شدن آلت تناسلی زن (اگر چه زن هنوز غسل حیض نکرده) باشد، (حضرات آیات خویی، تبریزی، زنجانی) و برخی دیگر بنابر احتیاط واجب، شستن آلت تناسلی را قبل از جماع و در صورت عدم انجام غسل حیض لازم دانسته اند (آیة الله سیستانی دام ظله). البته تمامی مراجع محترم تقلید فرموده اند که بنابر احتیاط مستحب قبل از غسل، جماع نکنند؛ (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص 266) یعنی بهتر است قبل از جماع، غسل کند.

منابع:

توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1

اسلام کوئیستمنبع : khanehmehr1[dot]blogfa[dot]com[slash]post-1566[dot]aspx

خانه مهر حکم همبستری قبل از غسل , دیباچه ادب, دیباچه ادب, shadmehr54 blogfa com,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات