تبلیغات

امام مهربانیهاگوهری از دریای امام مهربانیها حضرت امام رضا (ع)

امام مهربانیها حضرت امام رضا (ع) در روایتی که از ایشان منقول است آنچنان زیبا وظایف حال و آینده ما مسلمانان را تصویر فرمودند که دیگر هیچ حجتی بر کسی پوشیده نیست. ایشان می فرمایند:

"عقل شخص مسلمـان تمـام نيست, مگر ايـن كه ده خصلت را دارا بـاشـد:

1ـ از او اميد خير باشد.
2ـ از بدى او در امان باشند.
3ـ خير اندك ديگرى را بسيار شمارد.
4ـ خير بسيار خود را اندك شمارد.
5ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.
6ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.
7ـ فقـر در راه خـدايـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد.
8ـ خـوارى در راه خـدايـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد.
9ـ گمنـامـى را از پـر نـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.
10ـ احـدى را ننگـرد جز ايـن كه بگـويـد او از مـن بهتـر و پـرهيز كـارتـــر است.منبع : nabzerasaneh[dot]blogfa[dot]com[slash]post-15[dot]aspx

نبض رسانه, آموزش ادبیات فارسی راهنمایی , ♥ ♥ سخن دل ♥ ♥ امام , ا تان سلام شهادت امام , فوتسال یزد, یاد و نام شهدا و امام شهدا , چورس رحلت پیامبر مهربانیها و ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات