تبلیغات

اسامی 48 زائر ایرانی ربوده شده در سوریهاسامی نمایندگان انتخاب شده مجلس نهم از تهران

1 غلامعلي حداد عادل 1،133،809 مرحله اول

2 سيدعليرضا مرندي 724،730 مرحله اول

3 سيدمحمدحسن ابوترابي فرد 707،375 مرحله اول

4 مرتضي آقا تهراني 700،684 مرحله اول

5 سيدمسعود ميركاظمي 598،384 مرحله اول

6 بيژن نوباوه وطن 493،485 مرحله دوم

7 اسماعيل كوثري 492،997 مرحله دوم

8 احمد توكلي 490،398 مرحله دوم

9 علي مطهري 455،303 مرحله دوم

10 روح اله حسينيان 441،395 مرحله دوم

11 علي اصغر زارعي 418،156 مرحله دوم

12 حسين مظفر 406،005 مرحله دوم

13 عليرضا زاكاني 403،793 مرحله دوم

14 زهره طبيب زاده نوري 401،276 مرحله دوم

15 غلامرضا مصباحي مقدم 397،696 مرحله دوم

16 محمد سليماني 396،636 مرحله دوم

17 سيدمهدي هاشمي 386،364 مرحله دوم

18 سيدمحمود نبويان 377،674 مرحله دوم

19 مهدي كوچك زاده 376،630 مرحله دوم

20 حميد رسايي 359،916 مرحله دوم

21 مهرداد بذرپاش 357،145 مرحله دوم

22 الياس نادران 355،874 مرحله دوم

23 لاله افتخاري 345،931 مرحله دوم

24 مجتبي رحمان دوست 342،449 مرحله دوم

25 حسين فدائي آشياني 336،635 مرحله دوم

26 محمدرضا باهنر 336،391 مرحله دوم

27 پرويز سروري 330،404 مرحله دوم

28 فاطمه آليا 324،448 مرحله دوم

29 فاطمه رهبر 321،828 مرحله دوم

30 حسين نجابت 311،078 مرحله دوم

31 قاسم روانبخش 293،451 مرحله دوم

32 زهره الهيان 292،324 مرحله دوم

33 محسن كازرون 275،722 مرحله دوم

34 زهره سادات لاجوردي 273،485 مرحله دوم

35 محمدناصر سقاي بيريا 271،011 مرحله دوم

36 الهام امين زاده 267،898 مرحله دوم

37 حسين طلا 261،792 مرحله دوم

38 اسداله بادامچيان 259،576 مرحله دوم

39 عليرضا محجوب 258،670 مرحله دوم

40 حسن غفوري فرد 241،298 مرحله دوم

41 حسن حميدزاده 236،848 مرحله دوم

42 سهيلا جلودارزاده 228،605 مرحله دوم

43 محمدنبي رودكي 224،020 مرحله دوم

44 محمدنبي حبيبي 220،600 مرحله دوم

45 بتول نامجو 216،855 مرحله دوم

46 محمدحسين استادآقا 213،325 مرحله دوم

47 فرهاد جوانمردي 203،480 مرحله دوم

48 محمدجمال خليليان اشكذري 183،707 مرحله دوم

49 علي اصغر خاني 181،337 مرحله دوم

50 محمداسماعيل كفايتي 180،832 مرحله دوم

منبع خبر لینکمنبع : farzandanenghelab[dot]blogfa[dot]com[slash]post-9[dot]aspx

اسامی نمایندگان انتخاب شده مجلس ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات