تبلیغات

آیدا ساکیگروه بندی بافت
گروه اول:

1.مهری امینی

2.سحر ایمانی

3.مریم شاکری

4.سمیرا غلامیان

5.پگاه کیارسی

6.بهار ملکشاهی نژاد

7.مریم مهرپویان

8.نسرین نورایی

9.معصومه بزرگمهرنیا

10.سارا حیدرشناس

11.آروین محمودی

12.سحر موسوی مورد غفاری

13.مهشادالسادات هاشمی

14.راحیل داودی

15.محسن فیروزی پاریزی

گروه دوم:

1.الهام توکلی

2.مهسا رزمجویی

3.عاطفه زارعی

4.فرناز طاهری

5.عطیه ادریسی

6.نازنین تواهم

7.زینب رضایی حاجی آبادی

8.نفیسه سادات شیرزادی

9.میترا شیروانی

10.پرستو نصراصفهانی

11.زینب هادی نجف آبادی

12.زهرا یوسفی

13.راضیه علی دادی

14.آیدا ساکیمنبع : medicalstudents90-97[dot]blogfa[dot]com[slash]post-13[dot]aspx

دانشجویان پزشکی نجف آباد بهمن 90 , دبیرستان نمونه دولتی انه , چو ایران نباشد تن من مباد, چو ایران نباشد تن من مباد, سیمرغ ادب اهواز1392 معرفی دانش , سیمرغ ادب اهواز1392 معرفی نفرات , شادی و سرگرمی کودکان کمترین ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات