تبلیغات

برچسب :

متخصصین ایران دبیر انجمن

نوشته مرتبط با این برچسب :
كار مضاعف سیستم مالیاتی كشور در سال هدفمندی یارانه‏ها
گروه اقتصادی - محسن دارآبادی: 500 هزار پرونده معوق مالیاتی با حجم 6500 میلیارد تومان، تحقق مالیات مستقیم بیش از100درصد و آماده شدن سازمان امور مالیاتی در سال اجرای هدفمندی یارانه ها مهمترین نكات در بخش مالیاتی كشور است.

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه از 500 هزار پرونده معوق مالیاتی با حجم 6500 میلیارد تومان و تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 88 نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای خبر داد و گفت: رسیدگی جدی به پرونده‌های مالیاتی معوق و بدهکاران مالیاتی در دستور کار امسال این سازمان قرار گرفته است.

 

مهمترین نكاتی كه رئیس سازمان امور مالیاتی به آن اشاره كرد تحقق 102 درصدی مالیات مستقیم در سال 88 ،‌ تلاش سازمان امور مالیاتی در سال 89 به عنوان یك سال پركار، افزایش پایه‌های معافیت مالیاتی با هدفمندی یارانه‌ها و بازنگری فهرست مودیان بزرگ بود و اگر به رقم رشد بودجه مصوب مالیاتی كشور در سال 89 و هدفمندی یارانه ها درسال جاری توجه كنیم كافی است كه اعلام كنیم سال 89 برای سازمان امور مالیاتی سال پركاری خواهد بود و دقت ونظارت بیشتری را می طلبد تا هم شركت های تولیدی در شرایط رشد هزینه های تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها حمایت شوند و هم میزان رشد بودجه مصوب سال 89 از محل منابع مالیاتی تحقق یابد. براین اساس،‌ سیستم مالیاتی كشور در سال هدفمندی یارانه ها باید خود را آماده كند تا كارها و اهداف به خوبی به پیش رود و از بخش های تولیدی و صنعتی كه هزینه تولید آنها بالا می رود حمایت شود.

در بخش مالیاتهای مستقیم وصولی درآمدها به 102 درصد رسیده اما در بخش مالیات کالا و خدمات تنها 72 درصد محقق شد که دلایل اصلی آن عدم تغییر قیمت نفت و در نتیجه کاهش مالیات بر فرآورده های نفتی بود که اگر این مالیات نیز محقق شده بود بیش از 100 درصد درآمدهای مالیاتی در سال 88 محقق می شد.

با توجه به تفسیر مجلس از درآمد 20 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها كه دولت این درآمد را بدون پرداخت مالیات و عوارض برای توزیع یارانه نقدی هزینه خواهد كرد، مالیات بر عملكرد نفت و فرآورده های نفتی كمتر خواهد بود و رقم كل مالیات ها را كاهش خواهد داد.

بر این اساس،‌ سال پر كاری برای بخش مالیاتی كشور پیش بینی می شود زیرا با اجرای هدفمندی یارانه ها، رشد هزینه شركت های تولیدی،‌ ركود حاكم بر برخی فعالیت ها و اثر كاهش رشد اقتصادی باید مورد توجه باشد. نكته دیگراین است كه پایه مالیاتی باید گسترده تر شود و مالیات بر ارزش افزوده نیز گستره بیشتری از فعالیت ها را پوشش دهد.

بر اساس پیش بینی لایحه بودجه 31 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود که تغییراتی در بخش مالیاتی در نظر گرفته شد به نحوی که سهم مالیات از سود و عملکرد شرکت ها جدا شده است.

مجلس درآمدهای مالیاتی را برای سال جاری به 24 هزار و 900 میلیارد تومان کاهش داد و بر همین اساس سود و مالیات عملکرد طبق مکانیزم دیگری تحصیل می شود.

اگر درآمدهای مالیاتی را با پایه مالیاتی سال قبل در نظر بگیریم سازمان امور مالیاتی در سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته که این میزان بدهی در سال جاری وجود ندارد و سود شرکت نیز 11 هزار و 700 میلیارد تومان سال قبل است که بر این اساس درآمدهای مالیاتی در سال جاری 113 درصد رشد خواهد داشت.

در صورتی که پایه مالیاتی در سال 88 را حدود 11 هزار میلیارد تومان بدون نفت و مالیات بانک مرکزی در نظر بگیریم امسال بخشی از منابع از تغییرات مالیات نفت 17 هزار و 600 میلیارد تومان می شود که بدین ترتیب 50 درصد به درآمدهای مالیاتی اضافه می شود. با این تفسیر حداقل امسال 50 و با تفسیر دیگر 113 درصد درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.

درآمدهای مالیاتی در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 30 درصد افزایش یافته و برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده امسال حداقل باید 20 درصد نسبت به سال گذشته تلاش بیشتری در بخش وصولی ها داشته باشیم.

كاهش وابستگی بودجه جاری به نفت و رشد پایه مالیاتی

اگرچه رقم تحقق مالیات ها به میزان 97درصد مصوب سال 88 نشان دهنده پیش بینی مطابق با واقعیت دولت در درآمدهای مالیاتی است اما از آن جا كه در سند چشم انداز 20 ساله کشور مالیات ها به عنوان یکی از اهداف و شاخص های كلیدی برای قطع وابستگی به نفت، اتکا به درآمدهای مطمئن، تامین هزینه ها و مخارج دولت مطرح شده است و طبق برنامه پنجم وابستگی هزینه های جاری دولت به نفت تا پایان برنامه باید به صفر برسد،‌ در نتیجه بررسی وضعیت پایه مالیاتی ومیزان مالیات های معوق و همچنین ضرورت كنترل هزینه های جاری دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در سال 89 نیز میزان درآمد های مالیاتی حدود 38هزار میلیارد تومان یعنی 8 هزار میلیارد تومان بیش از سال 88 پیش بینی شده است و براین اساس، توجه به مقوله مالیات از اهمیت زیادی برخوردار است و این پرسش اساسی مطرح است كه آیا درشرایط اجرای هدفمند كردن یارانه ها در سال 89 ،‌ مطالبات معوق مالیاتی 6500 میلیارد تومانی و كاهش رشد اقتصادی به حدود 3 درصد در سال های 88 و 89 ، امكان افزایش 8 هزار میلیارد تومانی مالیات ها وجود خواهد داشت ؟

پرسش دیگر نیزاین است كه با توجه به سه برابر شدن هزینه های جاری دولت در طول برنامه چهارم ، آیا امكان صفرشدن وابستگی هزینه جاری دولت به نفت و تامین این رقم ازطریق افزایش مالیات ها وجود خواهد داشت ؟

برای تحقق این هدف،‌ علاوه بر ایجاد فضای كسب و كار مناسب، مصرف بهینه درآمدهای نفتی و استفاده از فرصت های تجاری وصنعتی كشور برای افزایش رشد اقتصادی وصنعتی و افزایش درآمد مردم و مالیات دهندگان، لازم است كه دولت نیز رشد هزینه های جاری خود را كنترل كند و ابتدا به درآمد مالیات بیشتر دست یابد و پس از آن هزینه های خود را افزایش دهد.

گسترش پایه مالیاتی نیز هدفی بوده كه در سه دهه گذشته همواره بر آن تاكید شده است و در این زمینه اجرای مالیات برارزش افزوده،‌ كاهش معافیت های مالیاتی و ثبت وضبط معامله های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما تا موقعیتی كه رونق كسب و كار،‌ توسعه یافتگی و به دنبال آن گسترش مالیات ستانی در همه بخش ها را شاهد باشیم فاصله زیادی داریم و برای تحقق این امر باید سیستم مكانیزه معاملات اقتصادی، ‌خرید و فروش، ‌صادرات و واردات، در یافت هر گونه درآمد و ارزش افزوده را در همه بخش ها ایجاد كنیم.

گسترش پایه معافیت مالیاتی دراجرای هدفمندی یارانه ها

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ، پایه‌های معافیت مالیاتی افزایش می یابد و فهرست مودیان بزرگ از جمله تجار و بازرگانان در سالجاری بازنگری می شود احتمالا همان طور كه از واحدهای زیان ده در سال 88 مالیات گرفته نشد از واحدهای زیان ده سال 89 نیز مالیات گرفته نخواهد شد.

اما دو کارباید انجام شود؛ در ابتدا باید پایه های مالیاتی جدید تعریف شود، همچنین اصلاح ساختار مالیات های مستقیم از لحاظ قانونی باید انجام شود و مالیات ها به صورت وظیفه ای اصلاح شود.

اصلاح فرآیند مالیات گیری و تغییر قوانین در قانون مالیاتهای مستقیم با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ضروری است. در قانون بودجه سالجاری سقف معافیت مالیاتی حقوق 5 میلیون و 250 هزار تومان برای سال 88 تعیین شده است.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تدوین بسته هدفمندی انرژی، پایه های معافیت مالیاتی افزایش خواهد یافت و با اعمال سبد قیمتی طرح هدفمندی یارانه ها، معافیتهای مالیاتی اصلاح خواهدشد.

اخذ اظهارنامه به صورت الكترونیكی

97 درصد اظهارنامه های بخش مالیات بر ارزش افزوده به صورت الکترونیکی اخذ می شود که کار جدید امسال استفاده از تجربه اخذ مالیات ارزش افزوده به روش الکترونیکی در سایر بخش ها خواهد بود و اگر این مهم انجام شود فرار مالیاتی به تدریج كمتر و پایه مالیاتی گسترش خواهد یافت و مردم ومودیان نیز رضایت بیشتری خواهند داشت و نظارت و كنترل نیز بهتر خواهد شد.

گسترش مالیات بر ارزش افزوده

رشد مالیات بر ارزش افزوده در زمستان 88 نسبت به زمستان 87 را حدود 90 درصد یعنی نزدیک به دو برابر بوده و وصولی زمستان سال 88 نسبت به زمستان 87 حدود 300 میلیارد تومان اضافه تر بوده است که برای 1.5 درصد مالیات و عوارض در نظر گرفته شده است و تعداد اظهار نامه ها 143 درصد افزایش یافته است.

برای نیمه دوم امسال اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بخش مشمولین گروه چهارم که همه مشمولین گروه های الف و ب ماده 96 قانون مالیات های مستقیم را شامل می شود اجرایی خواهد شد به عبارت دیگر مودیانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند نیز مشمول اجرای قانون خواهند شد.

تاكنون برای 76 هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شده و تا پایان امسال تعداد این افراد به 250 هزار مودی خواهد رسید،همچنین ایجاد دفاتر خدمات مودیان مالیاتی به منظور دسترسی آسان مردم به سازمان امور مالیاتی در سال جاری اجرایی خواهد شد و با برنامه ریزی های انجام شده این دفاتر در سال آینده به بخش خصوصی واگذار می شود.

طی 5 دوره ماقبل زمستان سال گذشته در مجموع 2 هزار و 800 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده محقق شده که به 970 شهرداری در کشور پرداخت شده است.

مبالغ وصولی مالیات بر ارزش افزوده در زمستان سال 87 به میزان 573 میلیارد تومان اعم از مالیات و عوارض و در زمستان 88 به میزان 837 میلیارد تومان بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

تعداد اظهارنامه های زمستان سال 87 حدود 27 هزار و 900 اظهارنامه و زمستان 88 حدود 68 هزار اظهارنامه بود و این رقم تاکنون به 76 هزار اظهارنامه رسیده است.

برای جلوگیری از فرار مالیاتی شناسایی درست مودیان مالیاتی در دستور کار قرار دارد. تعریف کدهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی نیز در سال جاری به صورت جدی اجرایی خواهد شد این در حالی است که کد مالیاتی برای بسیاری از اشخاص حقوقی انجام شده و برای بقیه مودیان نیز در 6 ماه ابتدای امسال تکمیل خواهد شد و این کدها منحصر به فرد خواهد بود تا از طریق آن بخشی از فرار مالیاتی مسدود شود.

از ابتدا طراحی پایه های مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده به صورت کاملا مکانیزه اجرایی شد و تنها سه درصد اظهارنامه های این نوع مالیات الکترونیکی نیست.

با اجرای کد رهگیری نیز به صورت واقعی تر اطلاعات معاملات مسکن در یافت می شود و از این طریق از معاملات مكرر مسكن و سفته بازی و دلالی مالیات گرفته می شود تا معاملات غیر ضروری انجام نشود

باتوجه به رشد 30 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 88 نسبت به سال 87 می توان گفت كه با وجود رکورد اقتصاد جهانی و به تبع آن ركود در برخی از بخش های اقتصادی کشور، درآمدهای مالیاتی سال گذشته با افزایش مواجه شده است و ركود آثار كمتری دربخش مالیاتی داشته است.

و با توجه به تورم 11 درصدی اسفند 89 و رشد اقتصادی 3 درصد، انتظار این بوده كه مالیات ها 15 درصد افزایش یابد در حالی كه 30 درصد رشد كرده واین موضوع نشان دهنده ظرفیت های خالی مالیاتی دركشور است و در سال های آینده نیز می توان پایه مالیاتی را افزایش داد.
منبع : sarbazane-velayat[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]509

هزار میلیارد افزایش وجود داشت


کار مضاعف سیستم مالیاتی کشور در , استخدام نیوز وام خود اشتغالی 20 , وزیر اقتصاد تورم سال آینده به , متخصصین ایران دبیر انجمن , جوان امروز افزایش یارانه دهک , تصویب طرح افزایش تولید و اشتغال , انجمن علمی اقتصاد دانشگاه ,
گزارش اشکال

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات