تبلیغات

برچسب :

طایفه بزرگ و اصیل پودینه سیستان

نوشته مرتبط با این برچسب :
س

سهمگینی : مهابت

سگ آبی : بیدستر

سوگند دادن : استحلاف

سلاح بومیان استرالیا : بوم رنگ

سست و از جوش افتاده : فاتر

سوراخهای  خانه زنبور  : نخاریب 

سپهسالار و وزیر افراسیاب : پیران 

سمج در گدایی : گدا رو 

ساز زهی شبیه گیتار  : بالالایکا 

سرپوش ظرف : نهنبان

سبکی در ایتالیا : وریسم 

سکه داریوش : دریک 

سستی و رخوت : ارخا 

ستون ایستاده در خیمه : رسی 

سردار رومی که با کلیو پاترا ازدواج کرد : انتو نیوس  

سرپرست ضراب خانه :  امین الضرب 

سبزه کنار حوض : کوم 

سبد  میوه : کوار 

سرنگون :  مکب

سازمان ارتباط تلفن از راه دور : کار بر 

سر انگشتان : انامل 

سپرده ها : ودایع 

سال مرغ در اصطلاح ترکی : تخا قو ییل

سیاست مدار فرانسوی که به ناپلئون خیانت کرد : تالیران 

سنگ اتش زنه : خیاب 

ستاره شناس دانمارکی :  اولاس رومر 

ستونی در مسجئالنبی که پیامبر کنار ان سئوال مسلمانان را پاسخ میداد : ستون سریر 

ستاره شناس لهستانی :  کوپر نیک

سخت و دشوار : قمطریر 

سرزمین صحراها : مغولستان 

سرزمین مردان بلند : رواندا 

سغز : قند رون 

سنگ میکای سیاه : بیوتیت 

سیاست مدار فرانسوی ملقب به  پیر فرانسه : کلمانسو     

سیخ کباب : بابزن 

سوراخ مجرای بیرون شده اب  از ته مخازن : زیر اب 

سازمان جهانی هوا شناسی: ومو 

سبکی در کنگ فو : مایانا 

سختی و بلا : اربی 

سرطان : کانسر 

سرگشته : هامی 

سقف دهان :نگ

سمی سفید رنگ وکشنده : استر کنین 

سها :بیداری 

سیخونک : سک 

سیراب کردن : ار وا

سکه تقلبی : شهروا 

سوراخ گوش : سماخ 

سویق : ارد گندم 

ساقه  زیر زمینی گیاهان : ریزوم 

سبزی تره : گند نا 

سخن چینی : سعایت 

سرمه : کحل 

سراپرده : خیمه 

سازنده نقاشی متحرک : انیماتور 

اثار نویسندگان 

غلام حسین ساعدی: آشفته حالان بیدار بخت - مردی نشسته بروی زمین - تاتار خندان -

دایره مینا - خانه روشنی - ترس و لرز - روان های روشن

محمد علی سپانلو : نویسندگان پیشرو ایران - تبعید در وطن - فیروزه در غبار

سهراب  سپهری : باغ تنهایی - حجم سبز - شعر زمان ما - آواز آفتاب - مرگ رنگ -

صدای پای آب - هشت کتاب - زندگی خوابها 

سلمان  ساوجی : جمشید و خورشید - فراق نامه

شهاب الدین یحیی  سهروردی : تلویحات - پرتو نامه - اعتقادالحکما - حکمه الاشراق - 

آواز پر جبرییل - رساله العشق - لغت موران - صفیر سیمرغ - رساله الطیر - عقل سرخ -

روزی با جماعت صوفیان - فی حاله الطفولیه - هشت بهشت -

سعید  سیرجانی :  بیچاره اسفندیار

فهیمه سلیمانی  : چشمهای بارانی

رویا  سیناپور : به تو می اندیشم - سحر گاه جدایی - روح معشوق - زیر بالهای غم 

نسرین  سیفی :  شب تقدیر - جنون عشق - دوست داشتن - آغاز دوست داشتن

حمید  سبزواری : سرود سپیده

سنایی : دربارغزنویان - کارنامه بلخ - طریق التحقیق

حاج ملا هادی  سبزه واری : اسرارالحکم - جبرو اختیار 

حمزه  سردادور : چشمه آب حیات

خدیجه سیفی : پیمان قلبها

ابو یعقوب  سکاکی : مفتاح العلوم

ابن  سینا : دانش نامه علایی - شفا - قانون - نجات - منطق المشرقین

فاطمه   سمیعی : قصه بانو

حسام الدین  سراج : یادیار

مهناز  سید جواد : معشوقه آخر - باماه در آواز

دان  سیگل (فیلم ) : تیرانداز

رافایل سانتی : پارناس

آلیس  سبالد : استخوانهای دوست داشتنی

آندره  سودرا : زوج شرقی

هنریک  سینکویچ : نامه های سفر - کجا میروی

بلر  ساندرا : طلا - فیلم های بی تصویر

میکل یروانتس : گالاتیا -داستانهای نمونه

سورا (نقاش ) : بیشه - ولگرد

لوییس  سینکلر : دام و انسان

فیلیپ  سینجر : پیش خدمت با شرافت

دورتی  سیزر : آوای ناقوسها

سلماگراف : آشفتگان شیفته

ایگنیا تسیوسیلونه : مدرسه برای دیکتاتورها -  آشنایی با یک کشیش عجیب - فونتامارا - 

یک مشت تمشک - نان و شراب - خروج اضطراری

سوفوکل : الکترا - پاندورا - انتیگون

ویکتورین  ساردو : کاندید

کامی سن سانس : رقص مردگان

ادیت  ستیول : زیبای خفته - هنوز باران می بارد

جان سیمونز بارت : پوچ

آزبرت  سیتول (انگلیسی) : خنده در اتاق مجاور

آنتوان  ساباتیه : معبد هوس

جوناتان  سویفت (ایرلندی) : سفرنامه گالیور - یک پیشنهاد کوچک -باشگاه هنگ

پل  سزان ( نقاش ) : آب تنی کنندگان - نوازنده پیانو - دهقان پیر

آنتونیس  ساماراکیس : نقطه ضعف

ویلیام  سارویان : مادر دوستت دارم - مردمان زیبا - دوران زندگی شما - غار نشینان -

کمدی انسان - پیر مرد

پل سارتر : جنگ شکر در کوبا - زنان تراوا - دیوار - اگزیستانسیالیسم - سایه انسانها -

هستی و نیستی - دستهای آلوده - کلمات - دوزخ - کودکی یک رییس - جنایتهای جنگ ویتنام

فرانسوا  ساگان (بانوی نویسنده ) : سلام برغم - دریک ماه در یک سال - نوعی لبخند -

آیا برامس را دوست دارید - ابرهای شگفت انگیز


 منبع : magoon1[dot]blogfa[dot]com[slash]post-15[dot]aspx

دانلود آثار حمزه سردادور


اثار نویسندگان به وبلاگ معجون , گذشته چراغ راه آینده است, سیستان اطلاعات کامل سیستان و , طایفه بزرگ و اصیل پودینه سیستان , گروه اموزشی ادبیات فارسی , مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد , شرکت انجمن آموزش گردشگری و ,
گزارش اشکال

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات